Naše hodnoty

Kdo jsme a koho chceme v našem týmu

scott czech 1 resized

ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA

 • Budujte důvěru s našimi interními a externími zákazníky, a to tím, jak nasloucháte, konáte a reagujete na jejich potřeby.
 • Inovujte, buďte kreativní a myslete podle filozofie efektivní a štíhlé firmy.
 • Vytvářejte přidanou hodnotu a rozumějte názorům a očekáváním našich zákazníků.
scott czech 2 resized

DŮLEŽITÉ JSOU VÝSLEDKY

 • Vytrvejte. Jednejte energicky a s naléhavostí.
 • Průběžně hodnoťte a měřte pokrok a podnikejte nezbytné kroky.
 • Aktivně se zapojte a sdílejte nadšení ze změn a úspěchů.
scott czech 3 resized

PŘÍSTUP A INTEGRITA

 • O společnost a její zákazníky se starejte jako by byli vaši vlastní.
 • Buďte zodpovědní za své činy, buďte pozitivní, flexibilní a otevření jiným názorům.
 • Jednejte se ctí při všem, co děláte.
scott czech 4 resized

DŮVĚRA V TÝMU

 • Veškeré jednání a komunikace se řídí přístupem JEDEN tým, jedna SPOLEČNOST.
 • Co řeknete, to udělejte, respektujte a podporujte ostatní a vždy dávejte to nejlepší.
 • Delegujte, sdílejte informace a přijímejte zodpovědnost.

Pokud jsou i vám uvedené hodnoty blízképodívejte se naši nabídku Absolventského programuProgram učňovského vzdělávání 
nebo 
Aktuální volná místa

×

Mailing List

×